Veiligheidsbril op sterkte volgens geldende CE normen.

ZOMERVAKANTIE 2022

De zaak is dit jaar gesloten van zaterdag 16 juli t.e.m. 1 augustus.
DINSDAG 2 augustus ZIJN WIJ TERUG OPEN.

OPGELET: er is een NIEUW CIRCULATIEPLAN in Zele. Heel wat straten zijn afgesloten, eenrichting geworden en /of van rijrichting veranderd. Je kan de markt ook niet meer overrijden. Waze is al volledig up-to-date, dus bij twijfel best Waze gebruiken. De standaard navigatie systemen in de auto zijn nog nergens bijgewerkt

Zele kaart circulatieplan 2022
- Bekijk zeker ook eens onze ACTIE's PAGINA met KORTINGEN TOT 50% op een selectie zonnebrillen in voorraad, glazen, zonneglazen op sterkte enz…
-
PUBLIBON & andere actie's niet geldig op sportbrillen, Evil eye en Serengeti

U kan bij ons terecht voor unifocale en mulifocale veiligheidsbrillen op sterkte, conform de geldende normen en wetgeving, én afgeleverd met factuur & attest.

Veiligheidsbrillen op sterkte Bollé - Titmus - 3M - CAT


Waarop letten voor veiligheidsbrillen op sterkte.

- veiligheidsbrillen op sterkte kunnen om veilig genoeg te zijn alléén vervaardigd worden met kunststof en/of polycarbonaat glazen. Dit impliceert onvermijdelijk dat veiligheidsbrillen meer afzien dan andere brillen en en montuur en glazen gemiddeld na 3 à 4 jaar moeten vervangen worden.

- Het is de veiligheids coordinator van het bedrijf die bepaalt welke bril én welk type en materiaal glazen moet gebruikt worden, omdat wij niet kunnen bepalen wat het werk inhoudt en de gevaren zijn. De veiligheidscoordinator is hiervoor dus verantwoordelijk.


Veiligheidsbrillen op sterkte
verantwoordelijkheid en verplichtingen van de werkgever, mogelijkheden, materialen, wetgeving enz.

Wij vervaardigen op bestelling alle soorten veiligheidsbrillen op sterkte voor bedrijven, particulieren en zelfs sporters. Leverbaar met brilglazen voor chemische en/of mechanische weerstand. Alle afgeleverde veiligheidsbrillen voldoen aan de huidige geldende Belgische en Europese richtlijnen en wetgevingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De veiligheidsbrillen op sterkte worden afgeleverd met attest van de fabrikant en zijn voorzien van de verplichte glasgravures ivm de resistentie van het glas.

Er zijn verschillende modellen in metaal en kunststof, afhankelijk van de werkomstandigheden, europese wetgeving, verzekeringseisen & regelgevingen ivm de veiligheid. Deze veiligheidsbrillen kunnen allemaal op maat gemaakt worden met uw brilglazen op sterkte.

veiligheidsbril
Voor een veiligheidsbril op sterkte raden wij u aan in de zaak te komen passen.
- wij meten eventueel uw zicht op in functie van uw werkomstandigheden & het type werkbril, waarna volgens de richtlijnen van de veiligheidscoordinator op uw werk wordt bepaald welke brillen en glazen er moeten gebruikt worden. De veiligheidscoordinator bepaalt per persoon welk montuur en welk type glazen moeten gemonteerd worden.
- keuze uit verschillende modellen met vaste zijklepjes
- 100% garantie op sterkte, dikte & afwerking van de glazen conform de huidige gelden wetgeving en normen.
- fabrikant & leverancier van de veiligheidsbrillen vermeld op factuur. 
- brilglazen ifv de werkomstandigheden & wetgevingen
- afgeleverd met factuur & attestatie
- mogelijk met unifocale glazen, multifocale, bifocale glazen enz.
- gemiddelde levertijd voor veiligheidsbrillen mét correctie ± 5 à 10 dagen

VOLLEDIG GEKEURD met gravure in de glazen NÀ AFWERKING , veiligheidsbrillen met aangepaste brilglazen, conform de huidige wetgeving.
Wij werken voor de productie en certificering samen met Essilor, een van de grootste fabrikanten van brillenglazen ter wereld en erkend als producent van veiligheidsbrillen op sterkte.
één van onze topmerken Veiligheidsbrillen: BOLLÉ Safety.
Bollé safety Boss-2-Female

Bolle Safety biedt een effectief en innovatief antwoord op elk risico. Bolle streeft al meer dan honderd jaar hetzelfde doel na: het opsporen van alle mogelijke risico’s op het werk en het bieden van concrete technologische oplossingen en specifiek gerichte behandelingen, die voldoen aan de strengste Europese normen. Industrie, openbare werken, bouw, luchtvaart of het leger, Bolle Safety is geschikt voor alle sectoren en verbetert continu haar modellen met technologische en ergonomische oplossingen voor tevreden dagelijkse gebruikers.

Bij Bolle Safety, zijn ze voortdurend bezig met innovatie om voor elke specifieke doelgroep effectieve beschermende oplossingen te bieden die aangenaam zijn om te dragen. Altijd met in het achterhoofd het feit dat de beste bescherming geboden wordt door het product dat je wilt dragen, ontwikkelt Bolle Safety complete productgroepen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Bolle Safety stamt uit een cultuur van sport en design: een gedeelde cultuur met de Bolle zonnebrillen. Het is onze gezamenlijke inzet om de hoogste kwaliteit te garanderen voor onze gebruikers. Dit is waarom Bollé een sterk merk is.

Bollé Safety ontwerpt en brengt persoonlijke beschermingsuitrusting op de markt voor de ogen voor industrieel gebruik en voldoet hierbij aan de bepalingen van de laatste richtlijnen en normen. Elke product van Bollé Safety wordt getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria volgens de van kracht zijnde Europese normen.

De markeringen van de glazen en de monturen van Bollé Safety zijn specifiek voor elk product en zijn bedoeld voor een specifiek gebruik. Deze informatie garandeert de kwaliteit en weerstand van de oogbescherming. Elke oogbescherming moet zich kunnen aanpassen aan de drager. Bollé Safety biedt een gamma beschermingsbrillen met correctieglazen die zorgvuldig worden geselecteerd om u een brede waaier te bieden aan plastic en metalen monturen, om op die manier een optimale bescherming te garanderen

STAPPENPLAN NAAR HET AANSCHAFFEN VAN VEILIGHEIDSBRILLEN (voor bedrijven)

1/ De veiligheidscoördinator van het bedrijf evalueert het RISICO en bekijkt aan wat de veiligheidsbrillen moeten voldoen voor een bepaalde werknemer. Mechanische weerstand ? chemische weerstand? Electrisch? enz... (Details en eigenschappen brillen zie verder op deze pagina)

2/ De veiligheidscoördinator van het bedrijf bepaalt WELKE BRIL en WELKE GLASMATERIAAL het meest in aanmerking komen voor elke werknemer. Voor de gelden gelijkaardige argumenten als voor de brillen: chemische resistentie, krasvastheid, temperatuur vastheid, impactresistentie enz zijn voorwaarden om voor een mineraal glas, gewoon organisch brillenglas of Polycarbonaatglas te kiezen. (Details en eigenschappen verschillende glasmaterialen zie verder op deze pagina)

3/ Het bedrijf en/of de veiligheidscoördinator maakt een bestelbon en overeenkomst met de opticien op met vermelding van het gewenste montuur, én de glassoort, waarna de veiligheidsbril in bestelling kan genomen worden. (opgelet, de werknemer moet in de zaak langskomen om de montagegevens op te nemen: pupilafstand , pupilhoogte en eventueel de verschillende maten van de bril te passen) De opticien plaatst de bestelling van de veiligheidsbril bij de fabrikant/producent.

4/ De veiligheidsbril wordt door de opticien afgeleverd met CE certificaat van de verantwoordelijke fabrikant en gefactureerd aan het bedrijf.

SLIDESHOW selectie van enkele van de modellen veiligheidsbrillen op sterkte.
Opgelet, de modellen worden regelmatig gewijzigd en verbeterd, dus niet alle modellen hieronder zijn (nog) te krijgen.


----------------------------------------------------------------------------------------------

WETGEVING EN VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKGEVER ivm COMPUTERBRILLEN.
(bron: http://www.meta.fgov.be/defaultTab.aspx?id=626 )

Moet de werkgever een computerbril terugbetalen?
‘ Het gezichtsvermogen wordt onderzocht door de arbeidsgeneesheer die van elke betrokken werknemer een medisch dossier opmaakt. Dit onderzoek gebeurt bij aanwerving en verder om de 5 jaar, tenzij bij werknemers ouder dan 50 jaar: om de 3 jaar.
Het gezichtsvermogen wordt onderzocht door de arbeidsgeneesheer die van elke betrokken werknemer een medisch dossier opmaakt. Dit onderzoek gebeurt bij aanwerving en verder om de 5 jaar, tenzij bij werknemers ouder dan 50 jaar: om de 3 jaar.
Als tijdens een van deze onderzoeken een accomodatieprobleem wordt gevonden dat de werknemer hindert om zijn beeldschermtaak naar behoren te vervullen, en dit ondanks een gewone leesbril (voor 30 cm) of een gewone bril voor vérzicht (meer dan 2 meter), moet de werkgever een specifieke bril terugbetalen (alleen voor accommodatie op 60 cm). De gewone bril of lens voor vérzicht of lezen moet dus niet door de werkgever betaald worden, ook al heeft de ouder wordende werknemer last met lezen. ‘

Als de arbeidsgeneesheer vindt dat een specifieke computerbil (vb een dégressief glas) noodzakelijk is, dus géén leesbril, progressief of vértebril, moet de werkgever dit terugbetalen.

zie ook: Beeldschermen - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------


banner veiligheidsbril op sterkte kopie

WETGEVING EN VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER AANGAANDE VEILIGHEIDSBRILLEN

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Veiligheid_van_persoonlijke_beschermingsmiddelen/#.WVtYj8axWV4

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Enkele uittreksels:
Art. 4.- De werkgever is er overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de wet en de arti- kelen 8 en 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn, toe gehouden de risico's inherent aan de arbeid op te sporen en de geëigende materiële maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen.

Art. 5.- De werkgever mag uitsluitend P.B.M. ter beschikking stellen van zijn werknemers die inzake ontwerp en constructie beantwoorden aan de bepalingen van de besluiten tot omzetting van de communautaire richtlijnen betreffende de fabricage van P.B.M.

Art. 7.- Onverminderd de toepassing van artikel 16, tweede lid van het koninklijk besluit be- treffende het beleid inzake het welzijn, worden de P.B.M. door de werkgever gratis ter beschikking van de werknemers gesteld.

Art. 8.– De werkgever bepaalt welke gevaren aanleiding kunnen geven tot het gebruik van P.B.M.
veiligheidsbril op sterkte2013

Art. 18.– De P.B.M. worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Telkens een P.B.M. ter beschikking wordt gesteld, waakt de werkgever erover dat de werkne- mers dit P.B.M., daadwerkelijk en juist gebruiken, inzonderheid rekening houdend met de in- structies bedoeld in artikel 24.

Art. 19.- Onder geen voorwendsel mogen de werknemers de bij dit besluit voorgeschreven P.B.M. met zich mee naar huis nemen.
Die beschermingsmiddelen moeten in de onderneming, dienst, inrichting of werf waar zij te- werkgesteld zijn, blijven of er na de werkdag teruggebracht worden.

Art. 21.- De werkgever zorgt op zijn kosten voor het onderhoud, reinigen, ontsmetten, herstel- len en het tijdig vervangen van de P.B.M., dit met het oog op een goede werking ervan.
Art. 22.- De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een lid van de hiërarchische lijn of een andere werknemer die hiertoe een specifieke opdracht heeft gekregen en over de nodige opleiding beschikt, bij elk gebruik, nagaat of het P.B.M. nog steeds conform is aan de bepalingen van dit besluit.

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Art. 23.- De werknemers moeten gebruik maken van de P.B.M. waarover zij krachtens dit besluit moeten beschikken, en zich gedragen naar de instructies die hun in dit verband worden gegeven.

Art. 24.- § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 21 van het koninklijk besluit betreffen- de het beleid inzake het welzijn, neemt de werkgever de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en over instructies betreffende de op het werk aangewende P.B.M. beschikken.

BIJLAGE II
Lijst van activiteiten en arbeidsomstandigheden waarvoor het ter beschikking stellen van P.B.M. noodzakelijk is
veiligheidsbril + helm

6. Beschermingsbril of aangezichtsscherm van geschikt type:
a) werknemers wier ogen worden blootgesteld aan het contact met stoffen die een uitge- sproken prikkelende werking uitoefenen op de ogen, zoals het stof van steenkoolpek en andere stofdeeltjes of dampen van bijtende stoffen;
b) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het las- of snijwerk van metalen met de brander of met de elektrische lichtboog;
c) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het onderzoek van intense lichthaarden, zoals de binnenkant van ovens, of van stoffen die tot witte gloeihitte zijn gebracht, zoals staal en gesmolten glas;
d) werknemers die tewerkgesteld zijn aan de bewerkingen waarbij infrarode stralen of stra- lingen die aanleiding geven tot een intense warmteverspreiding worden gebruikt;
e) werknemers die tewerkgesteld zijn aan de bewerkingen waarbij lampen met elektrische lichtboog of andere bronnen van ultraviolette stralen worden gebruikt;
f) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het droog slijpen, het houwen met wegslingering van scherven, het bikken, het schoonhameren of aan andere bewerkingen die kunnen aanleiding geven tot het wegslingeren van kwetsende deeltjes, van weggesmolten metaal, van bijtende vloeistoffen, enz. die de ogen kunnen aantasten;
g) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld wor- den:
- tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk;
-tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswer- ken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of de collectieve preventiemaatregelen;


zie ook: WETGEVING aangaande VEILIGHEIDSBRILLEN.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------
gevolgen van De wetgeving:
bollé boss veiligheidsbril op sterkte

Voor de opticien : geen enkele veiligheidsbril mag als zodanig worden verkocht als die niet overeenkomstig is gemarkeerd. Bovendien weet de opticien dat de markeerder de verantwoordelijkheid neemt voor de conformiteit van het product.
Voor de koper : aangezien ongemarkeerde brillen geen veiligheidsbrillen zijn, dient de koper alleen gemarkeerde brillen te kopen. Als hij toch een ongemarkeerde bril koopt, dan draagt hij dezelfde verantwoordelijkheid als de opticien die een niet- conforme bril verkoopt.

wie Beslist wat ?
De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor het aankoop- beleid van persoonlijke beschermingsuitrustingen. Hiervoor laat hij de Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk een risicoanalyse uitvoeren. De bedrijfsarts en het Comité voor Veiligheid en Hygiëne zijn ook betrokken bij de risicoanalyse. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de keuze van persoonlijke beschermingsuitrustingen rust dus bij de werkgever, maar in de praktijk neemt het hoofd van de Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk de beslissing. De bedrijfsarts heeft een adviserende functie.

Consequenties voor de opticien
Aangezien veiligheidsbrillen aan zeer specifieke criteria moeten beantwoorden, mag de opticien, als hij zijn klant niet wil bedriegen, geen ongemarkeerde – en dus niet-conforme – brillen verkopen als veiligheidsbrillen. Het harden van de glazen is dus niet voldoende om veiligheidsglazen te maken. Het komt er dus op neer dat de opticien de veiligheidsbrillen eigenlijk niet meer zelf kan of mag maken, maar de bestelling aan de erkende fabrikant doorgeeft.

oog bescherming verplicht
De markering op veiligheidsbrillen:
Ongemarkeerde brillen zijn niet conform en zijn dus geen veiligheidsbrillen. De Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, de bedrijfsarts en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten in staat worden gesteld te controleren of de geleverde persoonlijke beschermingsuitrusting het risico waarvoor het product is bestemd, goed dekt. De fabrikant geeft het product een markering op basis van de kenmerken van het product. Dat kan hij alleen doen als het product gecertificeerd en dus gecontroleerd is. Daardoor is het vol- doende de betekenis van de markering te kennen om te weten of de beschermings- uitrusting overeenstemt met het risico dat de werknemer loopt.

De markering van de monturen
De markering moet buiten de minimaal vereiste optische oppervlakte worden geplaatst : 32 mm horizontaal en 25 mm verticaal.

MARKERING EN BETEKENIS

- CE EN 166 >> De Europese norm 166 beschrijft de technische kenmerken waaraan de beschermingsuitrusting voor ogen moet voldoen.

- e >> Afkorting van de fabrikant.

- F >> Schokbestendigheid : vb bescherming door een stalen staaf van 6 mm bij 45 m/s

Facultatieve Markeringen en betekenis.
Cijfer tussen 4 en 8 tussen de afkorting en de letter
4 : druppels en spatten
5 : grove stofdeeltjes (> 5 μ)
6 : gas en fijne stofdeeltjes
7 : elektrische boog en kortsluiting
8 : gesmolten metaal en warme vaste stoffen

---------------------------------------------------------------------------

De markering van de glazen
veiligheidsbril kunststof 2


VERPLICHTE Markeringen en BETEKENIS

- e >> Afkorting van de fabrikant.

- 1 of 2 >> Optische categorie
+/- 0,06 δ sferisch en torisch en +/-0,12 Δ
+/- 0,012 δ sferisch en torisch en +/- 0,12 Δ


-S of F >> Mechanische weerstand
S : versterkte stevigheid. Impact van een staaf van 22 mm Ø, van 43 g bij 5,1 m/s
F : grote snelheid. Impact van een staaf van 6 mm Ø, 0,86 g bij 45 m/s (uitsluitend Airwear)


Facultatieve Markeringen en betekenis

- Nummer van de filtertint >> Een tabel van de norm EN 166 geeft het nummer van de vereiste tint naar gelang de golflengte

- 9 >> Symbool voor het niet aanhechten van gesmol- ten metaal of de weerstand tegen penetratie van warme vaste stoffen

- K >> Krasbestendig

- N >> Beslaat niet

N.B. soms bestaat een montagemarkering
Veiligheidsbril metaal 3

Markeringsvoorbeelden (EN 166)

Monturen
• CE EN166 e F
CE EN166 Conform aan de norm EN 166
e Logo van de fabrikant.
F Is bestand tegen een stalen staaf van 6 mm bij 45 m/s

CE EN166 e 5 F
CE EN166 Conform aan de norm EN 166
e Logo van de fabrikant.
5 Bescherming tegen grove stofdeeltjes (> 5 μ)
F Is bestand tegen een stalen staaf van 6 mm bij 45 m/s

Glazen
Veiligheidsbril metaal 2

• e1S
e Logo van de fabrikant
1 Optische klasse 1
S Versterkte stevigheid. Impact van een staaf van 22 mm Ø, van 43 g bij 5,1 m/s


• e2F
e Logo van de fabrikant.
2 Optische klasse 2
F Grote snelheid. Impact van een staaf van 6 mm Ø, 0,86 g bij 45 m/s

Opmerking: De Europese richtlijn 89/686/CEE vereist dat de afkorting CE minstens eenmaal op een persoonlijke beschermingsuitrusting voorkomt.

Wettelijke bepalingen en vereisten voor veiligheidsbrillen
Veiligheidsmoturen gechikt voor correctieveiligheidsglazen en neutrale glazen CONFORM DE CE- Wetgeving

Overzicht
1. Het 4 stappenplan
2. Metalen monturen
Monturen uit kunststof
Veiligheidsbrillen met plano glazen
Speciale toepassingen

Waarschuwing
De gegevens hernomen in dit document zijn niet contractueel bindend en worden gegeven ter informatie. Ze kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Dit document werd opgesteld met de meeste zorg en aandacht voor détail, maar fouten zijn nooit uit te sluiten. Essilor Belgium, of de opticiens partners van Essilor Belgium, kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongemakken veroorzaakt door fouten of misverstanden.

Het gewicht van de monturen is opgegeven voor monturen zonder glas maar met inbegrip van de zijkapjes.
Het 4-stappen plan om op te starten met Correctieveiligheidsbrillen Essilor, in samenwerking met de partners opticiens, bieden u een volledig concept voor de opstart, werking en levering van correctieveiligheidsbrillen. Het 4 stappenplan herneemt op een eenvoudige wijze de diverse stappen die dienen doorlopen te worden bij de opstart.

1e stap : Evaluatie van het risico: Welke zijn de belangrijkste risico’s waaraan de ogen zijn blootgesteld?
waarschuwing veiligheidsbril op sterkte kopie

Overzicht risico’s, Beschrijving risico, Waar is dit risico aanwezig in uw bedrijf? Specifieke eisen gesteld aan een veiligheidsmontuur

MECHANISCH
-Wegspringende deeltjes, bv slijpen, frezen, boren, kappen, polieren, …
- Is oorzaak van 70 % van de oogongevallen.
- Keuze van de zijbescherming in functie van het risico.

CHEMISCH
- Projectie van chemische stoffen. bv in laboratoria (zuren, basen, gas, dampen, ..)
- Is oorzaak van 12 % van de oogongevallen.
- In bepaalde gevallen kan een bril bescherming bieden, zoniet zijn er speciale chemische ruimzichtbrillen of schermen te gebruiken.

STRALING
- Risico te wijten aan te hoge blootstelling aan UV, IR & Zichtbare straling. Bv laswerkzaamheden, ovenwerk, glasblazen, branden, snijden, laser stralen.
- Bescherming tegen straling vereist speciaal aangepaste (donkere) glazen, inclusief donkere zijbescherming.

ELEKTRISCH
- Risico dat ontstaat bij werken aan elektrische installaties, bv flash bij kortsluiting.
- Dit risico gaat meestal gepaard met mechanische risico’s.
- Kunststof monturen te verkiezen die geen metalen onderdelen bevatten. Eagle, Kevlight geïsoleerde veren.


2e stap : De juiste keuze bepalen van de veiligheidsbril aangepast aan het risico


Keuze van de Veiligheidsglazen :

Veiligheidsglazen bestaan in diverse uitvoeringen, elk met hun specifieke voordelen en beperkingen. Het komt erop neer, in samenspraak met de opticien, de juiste glaskeuze te bepalen.
- Polycarbonaat anti-kras: Airwear
- Organisch : Orma Supra
- Mineraal: mineraal gehard glas
pictogrammi_200_gebod_helm+veiligheidsbril

Wettelijke bepalingen rond veiligheidsglazen:

Impactweerstand
De Norm EN 166 voorziet voor de veiligheidsbrillen twee verschillende niveaus voor weerstand aan de impact.

Niveau 1 :
Kogelvaltest : het complete persoonlijke beschermingsmiddel moet weerstaan aan de impact veroorzaakt door een stalen bol (diameter 22 mm, gewicht 43 gr.) die valt op de lens en de zijbescherming met een snelheid van 5,1 m/s. Markering van de lenzen met « S ».

Niveau 2 :
Hoge impact: het complete persoonlijke beschermingsmiddel moet weerstaan aan de impact veroorzaakt door een stalen bol (diameter 6 mm, gewicht 0,86 gr.), die afgevuurd wordt op de lens en de zijbescherming met een snelheid van 45 m/s. Markering van de lenzen met « F ».

Markering van veiligheidsglazen
De glazen moeten voorzien zijn van een permanente markering.
identificatie van de fabrikant
de optische kwaliteit*
het niveau van impactweerstand
De markering moet zichtbaar zijn , het montuur en de glazen moeten elk voorzien zijn van een eigen markering.
Voorbeeld van een markering van veiligheidsglazen : e 1 F

*Essilor levert uitsluitend de beste kwaliteit (klasse 1) lens en de zijbescherming met een sn

Overzicht types veiligheidsglazen

Materiaal Voordelen Nadelen Aanbevolen gebruik
AIRWEAR (Supra anti-kras standaard)
- Ideale bescherming tegen impact, (markering F).
- Licht in gewicht.
- Blokkeert alle UV stralen (385 nm).
- Index 1.591.
- Smeltpunt 160°.
- Middelmatige weerstand tegen chemische agentia (oplosmiddel).
- Altijd te gebruiken bij projecties met een hoge impact.
- Vermindert het gewicht en de dikte van het glas.
- Algemeen gebruik.
- Elektrische werkzaamheden.

ORMA
veiligheidsbril op sterkte 1

(Supra anti-kras sterk aanbevolen)
- Erg goed hittebestendig.
- Goede chemische bestendigheid.
- Goede bescherming :
- Impactweerstand (markering S).
– Licht.
- Orma spar biedt een goede krasweerstand.
- Index 1.502.
- Smeltpunt 850° .
- Beschermt tegen UV tot 360 nm.
- Krast snel zonder spar laag.
- Bij Warmte.
- Projecties van smeltend metaal oa bij slijp en laswerkzaamheden.
- Chemische producten.
- Algemeen gebruik.

MINERAAL gehard (OPGELET, TIJDELIJK IS MINERAAL GEHARD GLAS NIET MEER TE KRIJGEN !!!)
- Goede chemische bestendigheid.
- Excellente weerstand tegen krassen.
- Goede weerstand tegen de warmte.
- Index 1.525.
- Smeltpunt 780°.
- Beperkte bescherming: impactweerstand (markering S).
- Zwaar in gewicht.
- Lange leveringstermijn.
- Slechte UV filter.
- Projecties van smeltend metaal kleven aan het glas.
- In omstandigheden waar het krassen van de glazen een probleem vormt (stof, ..)

Verdelingen / Coatings

Supra : harde laag op kunststof (Orma en Airwear) om de krasweerstand gevoelig te verbeteren.

Crizal : Gecombineerde behandeling tegen reflecties, vuil en krassen. De ontspiegeling zorgt voor een hogere transparantie, voorkomt reflectie en verhoogt het contrast. Niet te gebruiken in stofrijke omgeving.
Crizal is beschikbaar op Airwear en Orma.

Diafal : Ontspiegelingslaag geschikt voor minerale lenzen.

banner veiligheidsbril op sterkte2 kopie

Keuze van Veiligheidsmonturen :
Essilor België stelt een breed gamma Veiligheidsmonturen voor bestaande in diverse uitvoeringen, elk met hun specifieke voordelen en beperkingen. Het komt erop neer, in samenspraak met de opticien, de juiste montuurkeuze te bepalen.

Wettelijke bepalingen rond veiligheidsmonturen:

Impactweerstand: De Norm EN 166 voorziet voor de veiligheidsbrillen vier verschillende niveaus voor weerstand aan de impact.

Bescherming tegen Maximale impactsnelheid Symbool van markering Beschermingsmiddelen
Impact hoge energie: 190 m/s A Aangezichtsscherm uit polycarbonaat
Impact middelmatige energie: 120 m/s B Ruimzichtbril
Impact lage energie: 45 m/s F Veiligheidsbril met Airwear glazen
Minimale impact: 12 m/s S Veiligheidsbril met Orma of minerale glazen

Markering van veiligheidsmonturen
De monturen moeten voorzien zijn van een permanente markering.
identificatie van de fabrikant
het nummer van de referentienorm (EN 166)
het gebruiksdomein
het CE merkteken

De markering moet zichtbaar zijn , het montuur en de glazen moeten elk voorzien zijn van een eigen markering.
Voorbeeld van een markering van een montuur: e EN 166 F CE
De correctieveiligheidsbrillen worden steeds gemonteerd geleverd, voorzien van de nodige markeringen en een bijsluiter (handleiding).

3e stap : Opstelling van een samenwerkingsovereenkomst
oogbescherming met veiligheidsbril op sterkte

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om het werkingskader van de verschillende
betrokken partijen (bedrijf, opticien, Essilor) duidelijk te stellen.

Deel 1 beschrijft het niveau van diensten.
Deel 2 bepaalt het gamma van de gekozen producten


4e stap : Opnemen & doorgeven van bestellingen
Na akkoord van de preventieverantwoordelijke , zal de rechthebbende brildrager zich wenden tot de opticien. (wanneer en hoe staat beschreven in het samenwerkingsakkoord.) De opticien is de vakman die de uiteindelijke bestelling zal opnemen en doorgeven aan Essilor Belgium, die voor de uitvoering zorgt. Aflevering van de veiligheidsbril op sterkte verloopt steeds via de opticien, die instaat voor een persoonlijke aanpassing van het montuur en eventuele klachten onmiddellijk opvolgt.

Conclusie :
De opstart van de aanlevering vraagt enige voorbereiding. Essilor Belgium en de lokale opticien kunnen u daar zeker bij helpen. Aarzel dan ook niet om met ons contact te nemen bij vragen of onduidelijkheden.


Sluit

Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieën om de functionaliteit te bevorderen en informatie te verzamelen. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. meer info over onze privacy en technologiën vindt u hierTEVREDEN?
U bent zó tevreden over onze service en advies dat u het graag aan anderen laat weten? Dan doet u ons een enorm plezier door een review of recensie achter te laten op GOOGLE+ of FACEBOOK.CONTACT
MAIL: ObscureMyEmail5 (vergeet niet het ONDERWERP van uw mail te vermelden zodat uw mail sneller bij de juiste personen terecht komt)
Markt 60 - 9240 Zele - België - TEL: 052 44 46 07
OPENINGSUREN - OPTIEK
DINSDAG tot VRIJDAG: 09:00 tot 12:00 en 13:30 tot 18:00u
ZATERDAG: 09:00 tot 12:00 en 13:30 tot 17:00u

gesloten op zondag, maandag & feestdagen


OPENINGSUREN - HOORCENTRUM Lapperre
WOENSDAG: op afspraak
VRIJDAG:
op afspraak
ZATERDAG:
op afspraak
Volg ons op
FACEBOOK en op INSTAGRAM !

Er valt héél wat te ontdekken ….

Facebook

Instagram

Pinterest

Twitter

YoutubeONZE MEEST BEZOCHTE PAGINA'S
Slider play pause